Reglerna för Klondike Harpan är enkla. Du lägger ut 7 kort i rad med korten i stigande ordning och med färgerna blandade. Du använder kortleken för att hitta kort som kan läggas på spelytan eller på staplarna. Målet är att bygga upp 4 staplar med kort i stigande ordning och med samma färg.