Det är oklart vem som uppfann Harpan, men det sägs att det härrör från Frankrike på 1700-talet.