Kungen Patiens kan vara svårt beroende på din erfarenhet och färdigheter i patiensspel. Reglerna och begränsningarna är komplexa och kräver tänkande och planering, men spelet erbjuder också hjälpmedel som “undo” och “hint” för att hjälpa till att göra det lättare att spela.