Ja, det finns hjälpmedel som “undo” och “hint” tillgängliga i Kungen Patiens. “Undo” -funktionen låter dig ångra dina drag och prova något annat, medan “hint” -funktionen ger dig tips om vad du borde göra nästa.